Tv-reklam & produktplaceringar

tv-reklam

Vi tittar på tv och rörlig bild som aldrig förr. Vi ser på tv tillbakalutat men inga andra reklammedium  engagerar oss lika som tv gör. Denna ökade konsumtion och även teknikens utveckling har gjort det lättare för tv-bolag att sälja tv-reklam.

När man tänker på reklam i tv så är det oftast reklamavbrotten som kommer upp, men det kan även handla om sponsrade inlägg och produktplacering. TV-bolagens syfte med tv-reklam är att de ska generera intäkter, medan annonsörernas är att marknadsföra sina produkter och tjänster genom exponering för så många individer som möjligt inom sin målgrupp.

Historia

Reklamavbrotten startade i USA under andra världskriget varpå strax efter krigets slut, radiobolagen fortsatte bygga ut möjligheterna för reklam-tv. De företag som innan var ledande inom radioreklam, med reklambudskap för tvål och tvättmedel, flyttade över sin reklam till TV istället. Spridningen blev störst bland TV-serier som sändes dagtid och målgruppen hemmafruar fick bra träffyta. Det är från detta fenomen som termen soap opera, eller svenskans såpopera kommer ifrån.

Tv-reklamens inverkan på tv-innehållet

Med tv-reklamens starka påverkan och intäkterna som de gav gjorde den viktig för tv-bolagen att behålla och satsa hårt på. Det medförde att man uppförde ett system att skriva manus till tv-programmen med reklamavbrotten i åtanke. Manuset delades upp i akter som avslutades med en cliffhanger, vilket är något som fortfarande används mycket i amerikanska produktioner.

Reklamavbrott i Sverige

Reklam i Sverige har visats i Sverige på biografer sedan 1910-talet och innan filmens början. Reklamavbrott i radio och tv kom mycket senare. Provsändningar med reklam finansierades 1954, men år 1956, när den första TV-kanalen startade i Sverige, tog regeringen beslut om att förbjuda reklam och att den statliga televisionen skulle vara reklamfri.

I andra stater där reklam var tillåtet kunde man i slutet av 1980-talet börja sända  TV-reklam riktad till tittare i Sverige och i sedan dess har reklamförbudet i Sverige luckrats upp.

Regler

I radio- och tv-lagen finns regler för hur mycket reklam som får sändas. I svenska kanaler får maximalt tolv minuter reklam per timme (mellan hela klockslag) sändas, under förutsättning av sändningstiden är minst femton minuter. Den sammanlagda tiden för reklamavbrottet i en tv-sändning får inte understiga en minut vid givet tillfälle.

Sedan 2010 är det tillåtet att anpassa reklamavbrott utifrån programmens handling samt styra hur lång tid det är mellan avbrotten. Detta har medfört en möjlighet för tv-bolagen att sända fler och kortare reklamavbrott i tv-programmen. Är du uppmärksam så har ni säkert sett att vissa kanaler sänder reklam som är otillåten i Sverige, tex spelreklam där ett nytt casino visas i varje reklampaus. Kanal 5, TV3 osv är exempel på dessa kanaler och anledningen är att de sänder från ett annat land där det är tillåtet med spelreklam och reklam riktat till barn i samband med barnprogram.

Den nya tidens radio- och tv-lag som anpassats efter EU-direktiv, gör att andelen tillåten reklamtid har ökat de senaste åren och innebär dubbelt så mycket reklam som för tio år sedan. Men det finns fortfarande restriktioner för vad tv-reklamen får innehålla. Lagen förbjuder till exempel toblaksreklam och alkoholreklam. Dessutom får reklamen inte riktas till barn under 12 år.

 

Produktplacering

Produktplacering i tv-sändningar har andra regler än tv-reklam. Produktplacering får förekomma i filmer, tv-serier, sport- och underhållningsprogram. Detta gäller endast om programmet inte vänder sig till barn under tolv år. I övriga fall är det förbjudet att sända program där det förekommer produktplacering. Produktplacering får inte förekomma i public service.
Placeringen av produkter får inte ha för avsikt at gynna kommersiella intressen på ett otillbörligt sätt och det finns restriktioner för vilken slags produkter som det handlar om.  Det måste finnas information om att det förekommer produktplacering i början och slutet av programmet samt efter avbrott.