Google skapar regler för SMS-reklam

Genom Googles annonsnätverk, AdWords, går det att skapa annonser riktade mot de flesta produkter och tjänster. Däremot har de sedan länge satt stopp för reklam gällande casino, betting samt sexrelaterat material. Under sommaren 2016 valde de även att skapa betydligt stramare villkor för annonsering av SMS-lån. Effekten av kravet är tvådelat. Till viss del har det skapat skillnad på marknaden men flera undersökningar visar att vissa företag kommer runt reglerna.

Stramare regler

Fram till 2016 hade inte Google någon åsikt i frågan om vilka lån som fick marknadsföras via deras annonsnätverk. En del bolåneföretag gjorde reklam och något fler företag inom privatlån. Men framförallt var det ett stort antal sms-låneföretag som valde denna marknadsföringsväg.

När Google presenterade de nya reglerna  var det därmed många snabblåneföretag som reagerade. Frågan många fick ta ställning till var om de skulle anpassa sig till de nya reglerna – eller avbryta annonsering via Google.

Reglerna kan sammanfattas på följande sätt:

  • Längden på lånet

Google tillåter inte annonser till låneföretag där lånetiden som erbjuds går under 60 dagar. Det spelar alltså ingen roll om företaget erbjuder ”Valbar amorteringstid mellan 1-5 månader”. I detta fall kommer inte de få annonsera eftersom det finns valbar tid under 60 dagar.

  • Tydlig information

Krav ställs även på tydlighet hos låneföretaget. Det ska framgå kortast och längst amorteringstid, effektiv ränta samt typexempel på kostnad för lånet.

  • Gäller även vid reklam

Det finns ett stort antal sidor som jämför smslån. De ger inte själva smslån utan marknadsför bara ett stort antal smslåneföretag genom recensioner och betygsättning. Genom att samarbeta med låneföretagen får de inkomst för den marknadsföring som sker.

Google ställer exakt samma krav på långivare som på dessa reklamkanaler.

  • Högsta ränta

Än så länge har inte räntekravet införts i Sverige men i USA gäller att lån som har en effektiv ränta på mer än 36% inte får marknadsföras.

Hur många påverkades?

Exakt hur många företag som påverkades av denna förändring är svårt att säga. Men på den svenska marknaden verkar inte speciellt många sms-låneföretag ha ändrat sin amorteringstid.

Bilden nedan är tagen från den sida som jämför Smslån på finanssidan Sverigekontanter.se. Bilden visar de sju högst rankade smslånen vilket även är sju av de absolut största aktörerna på den svenska marknaden. Denna bild visar den amorteringstid som erbjöds INNAN regeln infördes av Google.

amorteringstid-smslan

Hur ser det då ut efter?

Ingen av dessa sju har valt att ändra på amorteringstiden. Går man vidare genom listan av lån och ser på skillnader på innan/efter reklamregeln så går det att hitta förändringar. En del har alltså valt att följa Googles riktlinjer för att kunna fortsätta göra reklam medan andra inte valt att gå den vägen.

Det kan därmed vara så att de som valt att ändra sin amorteringstid är de som tidigare haft reklam och att de som fortfarande har kortare amorteringstid inte har intresse för att göra reklam.

Andra väljer att gå runt regeln

Som nämnts ovan finns två tydliga vägar att gå. Antingen anpassa sig till reglerna och fortsätta annonsera eller inte anpassa sig och satsa på annan marknadsföring.

Men när Searchengineland.com genomförde en undersökning i oktober 2016 visade det sig att ännu ett alternativ fanns. Ett flertal företag har nämligen hittat kryphål för att kunna marknadsföra sina lån. Trots att man har en amorteringstid under kravet som Google ställer.

De lyfter upp flera exempel som visar detta. Inte minst hos de reklamsidor som sammanställer och jämför smslån.

Ett exempel är jämförelsesidan LoansofSuccess.com som skriver

“LoansOfSuccess cannot guarantee any APR, since we are a lending network. Though a Representative APR can range between 5.99–35.99%”

Genom att skriva så håller de sig under de 36% som Google har som krav i USA. Däremot skriver du ju även att de INTE kan garantera vad den effektiva räntan kommer att bli.

Möjligen tog de till sig kritiken av Searchengineland (eller fick Googles ögon på sig) för några veckor senare fanns denna mening på sidan

We will never submit you for any loan approval to lenders offering rates that exceed 35.99%”

En annan väg är att “lura” de som granskar låneföretagen hos Google

Hos Welend2u gick det att läsa ”The APR on a cash advance can range from 35,80 to 4,999%”. Märk först att man brukar skriva “från 4,9% till 35,8% – inte tvärtom. Men genom att vända på siffrorna kan de få med den förvillande informationen.  Det är lätt att tro att de håller sig UNDER 35,8% men sanningen är att de inte har ett enda lån under denna summa. Alla har en effektiv ränta på mellan 35,8% och 4999%. Men beroende på hur man presenterar det hela blir det svårare för Googles kontrollanter att se det hela.

Ännu en väg som även vissa företag använt sig av i Sverige är att helt enkelt ange felaktigt information. Dessa jämförelsesidor vill kunna göra reklam via Adwords och skriver därmed på sin hemsida att de lån som de jämför har en kortast amorteringstid på 61 dagar. Om kunden anser att lånet verkar vara intressant och klickar sig vidare till låneföretaget så visar sig däremot sanningen. De erbjuder lån med kortare amorteringstid.

 Sammanfattning

Under sommaren 2016 införde Google en hårdare policy gällande reklam för snabblån via AdWords. De regler som gäller i Sverige är att lånen måste vara tydliga i information och ha en amorteringstid som inte får vara kortare än 60 dagar.

En del smslåneföretag har valt att förlänga den kortaste lånetiden för att kunna annonsera. Men det vanligaste är att inte någon förändring alls har skett. Det kan bero på att dessa företag inte tidigare annonserat på Adwords eller att anser att de inte vill fortsätta efter regelförändringen.

Efter några månader genomförde Searchengineland.com en stor undersökning som visade att en hel del företag kommit runt reglerna hos Google. Detta inte minst gällande jämförelsesidor. Detta genom att antingen ljuga om låneföretagens amorteringstid eller vara luddiga/otydliga gällande om vilka lån som erbjuds.

Förändringen har därmed snarare skakat om snabblånebranschen än begränsat bolagen.