Regler för reklam

Idag förekommer reklam och marknadsföring i alla mediekanaler, så som tv, radio, tidningar, mobilen, internet, e-post, utomhusaffischer och i  posten du får i brevlådan. Många gånger kan det vara svårt att skilja på vad som är reklam, marknadsföring och redaktionellt innehåll. Oavsett så påverkas du av reklambudskapen omedvetet, och därför är det bra att veta vad som är tillåtet och inte.

Enligt marknadsföringslagen gäller bland annat:


Reklamidentifiering – Det måste tydligt framgå att det är reklam/marknadsföring och vem som är avsändare.

Vilseledande reklam och förpackningsstorlekar – Påståenden i reklamen får inte vara vilseledande eller utesluta väsentlig information. Förpackningar får inte vara större än nödvändigt.

Aggressiv marknadsföring – hot, våld, tvång eller liknande trakasserier är förbjudet.

Jämförande reklam – En säljare får inte peka ut och jämföra andra säljares produkter på ett vilseledande sätt där det kan medföra förväxling mellan dem.

Köperbjudanden – vid marknadsföring av  en bestämd produkt med en prisangivelse måste också annan information finnas med, så som produktens utmärkande egenskaper, pris, jämförvis,  betalningsvillkor och avsändare.

Utförsäljningar – får endast användas vid slutförsäljning av hela lager eller en klart avgränsad del av det, det måste ske under en begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.

Realisationer, rea –  får endast användas om varorna ingår i ordinarie sortiment, om försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.

Obeställda produkter – En säljare får inte leverera produkter till dig och sedan försöka få dig att betala om du inte har beställt dem.

Garantier – vid erbjudanden av garantier ska du skriftligen informeras om vad garantin medför och hur du ska göra för att kunna använda den.

Köpuppmaningar får inte riktas direkt till personer under 18 år.

Tydlighet är A och O

Du ska alltid kunna se vad som är reklam och inte. Annonser i tidningar får inte lura dig att tro att det är redaktionellt innehåll och blogginlägg måste tydligt ange om det är marknadsföring.

Reklamen måste vara sann

Det är inte tillåtet att ange påståenden i reklam och marknadsföring som inte är sant. Allt som sägs måste vara sant och kunna bevisas av avsändaren.

Exempel:

 • Löften om viktminskningar genom att exempelvis äta piller är förbjudet. Det måste kunna bevisas.
 • Fordon får inte marknadsföras som miljövänliga. Även om en bil har låg förbrukning och den bästa avgasreningen är den ändå inte miljövänlig. Ordet miljövänlig får bara användas om varan inte påverkar miljön eller förbättrar den.
 • Matförpackningar får inte vara större än nödvändigt, då det är kan vara vilseledande att de innehåller mer mat än de gör.
 • Att marknadsföra alkohol- och tobaksvaror är inte tillåtet i svenska tv-kanaler.
 • Företag som du inte varit kund hos får inte skicka reklam via mejl eller sms som du inte har beställt.
 • Ord som ”gratis”, ”billigast”, ”bäst”, ”rea” och ”garanti” inte får användas hur som helst i reklam

Så gör du en anmälan

Om du ser reklam eller marknadsföring som du tror bryter mot marknadsföringslagen eller som har en negativ påverkan, är vilseledande eller aggressiv så kan du anmäla den till Konsumentverket. På Konsumentverkets hemsida tar de emot anmälningar om:

 • Avtalsvillkor
 • Farlig vara
 • Farlig tjänst
 • Prisinformation
 • Marknadsföring
 • Spam
 • Resor
 • Tvist med företagare

http://www.konsumentverket.se/Konsumentfragor–anmalan/Gor-en-anmalan/

Fördjupad information

Mer information om regler kring reklam och marknadsföring hittar du på konsumentverkets hemsida, där det finns information både för konsumenter och företagare.